Ljekari - rana kotizacija

300 KM
  • do 01.07.2022

Ljekari - kasna kotizacija

350 KM
  • do 31.8.2022

Ljekari - na licu mjesta

400 KM
  • u toku Kongresa

Kotizacija uključuje:

  • Pristup svim predavanjima
  • Kongresni materijal
  • Pauze za kafu
  • Koktel dobrodošlice
  • Svečanu večeru

Potvrda o učešću: Certifikat koji izdaje Udruženje kardiologa u BiH, a bodovan od strane Ministarstva zdravlja.

Uplata kotizacija se može izvršiti na račun Udruženja Karidologa u BiH –Broj računa:199050005903069 Sparkasse Bank   SA NAZNAKOM ZA IX KONGRES KARDIOLOGA BiH.

Uplata kotizacije može se izvršiti i na licu mjesta, odnosno na registracionom pultu.