Na kongresu koristit ćemo e-postere umjesto konvencionalnih plakata kako bismo smanjili potrošnju papira i troškove povezane s ispisom i laminiranjem konvencionalnih plakata.

Što je e-poster?

E-poster je elektronska verzija tradicionalnih postera i prikazuje se na ekranima monitora. E-poster može sadržavati tekst, slike. 

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu.

  • dimenzije e-postera moraju biti 1080×1920 piksela (portretni format).
  • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (spremite ih kao .pdf datoteku).

  • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
  • molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
  • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
  • e-posteri moraju biti izrađeni u formatu portreta/uspravni; 25,35 x 50,80 cm.
  • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
  • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.